2013-04-18 16:44 #0 av: [Ebfotograf]

Australian Shepherd är den ultimata allroundhunden som är en riktigt arbetsnarkoman och passar till allt och lite till!

Man kan tro via namnet på rasen "Australian Shepherd" att dom är bara till för en viss vallning. Men det är faktiskt helt fel, Aussien är en allround hund, både då det gäller vallning då de fungerar bra på olika sorters djur och andra arbeten. Vissa har gener med mer vall i sig och vissa har mindre.

Australian Shepherd är den ultimata allroundhunden som är en riktigt arbetsnarkoman men samtidigt älskar att ligga och gosa i soffan. Rasen har fått många bra egenskaper från vallgenerna som gör sig riktigt bra i andra områden som lydnad, agility, assistanshundar m.m

För att rasen har många olika färger, tecken, ögonfärger m.m så har det visat sig att Aussien gör sig riktigt bra som utställningshund. Något som många inte tror. En hund som både är snygg och kan jobba.

Rasen ska jobba oavsett vad det är så ska den jobba. Det är en ras som älskar att göra sina ägare nöjda och kan med glädje ta det lugnt flera dagar i streck och vara på G när det väl är dags att visa fram tassarna.

Det finns otroligt många sporter man kan hålla på med, man kanske fastnar för en eller flera. Aussien kan göra allt! Nedanför får ni en liten beskrivning av de vanligaste sporterna i Sverige.

Vallning
"Hunden ska på förarens kommando valla en flock djur runt en särskild bana med grindar, fållor och stängsel. Flera olika moment där man ser hur hunden jobbar bland annat med att hämta, hålla ihop och driva flocken genom de olika hindren.Hunden ska på förarens kommando valla en flock djur runt en särskild bana med grindar, fållor och stängsel. Flera olika moment där man ser hur hunden jobbar bland annat med att hämta, hålla ihop och driva flocken genom de olika hindren." - SKK om vallhundsprov

Agility
Det är en farofylld sport med massor av glädje. På agilityn ska hunden med du som handler ta er igenom en bana fylld med massor av hinner som balanshinder, hopphinder, och tunnlar på bästa möjliga tid utan misstag eller vägringar.

- läs mer om agility på SBK.

Lydnad
"I lydnad skall hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden skall kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund." - SBK

Bruks
"Bruks är ett gemensamt namn för fyra olika provgrenar som Svenska Brukshundklubben (SBK) ansvarar över. De allra flesta hundraser går det alldeles utmärkt att träna och tävla i bruksgrenarna. Men för att tävla måste hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK) och föraren till hunden måste vara 12 år.

Bruksproven är indelade i fem olika grupper och i fyra klasser. Den gruppen som också kallas för klass, och som alla hundar börjar med, den kallas för appellklassen (Akl). Sedan delas de tävlande in i grupp efter specialintresse: spårhundsgrupp, rapporthundsgrupp, sökhundsgrupp och skyddshundsgrupp. Klasserna är lägre klass , högre klass och som den svåraste klassen som kräver mest av förare och hund är elitklassen.

För alla grenar inom bruks gäller det att proven är uppdelade i specialmoment, som spår, sök eller rapport, och en lydnadsdel. Till viss del går det att jämföra brukslydnaden med de moment som ingår på lydnadsprov, men inte helt. Vissa moment är speciella för brukslydnaden, särskilt i de högre klasserna tillkommer saker som att hunden ska kunna krypa, skickas i förväg (framåtsändande) och kunna skälla på förarens kommando."

- SHU/SBK om bruks

Rallylydnad
"Rallylydnad är en sport där hund och förare genomför en bana med 12–20 moment (antalet beror på svårighetsgrad). Varje moment illustreras av en skylt som med text och bild beskriver hur övningen ska utföras. På skylten kan det exempelvis stå ”360 grader höger”, ”slalom”, ”sitt”, ”ligg” eller ”skicka över hinder”. Totalt finns det cirka 70 moment i fyra klasser: Nybörjare, Fortsättning, Avancerad och Mästare."

- SKK om Rallylydnad

Freestyle
Freestyle är ett engelskt uttryck som kan översättas med ”fri stil”. Uttrycket gör också att man kan skilja det åt från heelwork to music som är ”fotgående till musik”. Men båda varianterna kan beskrivas som ett slags dans- och lydnadsprogram som förare och hund utför tillsammans med musik. Men till skillnad från lydnadsprov får föraren lägga upp sitt freestyleprogram och välja rörelser eller moment ganska fritt. Föraren väljer också musik till sitt program. Detta gör att det är mycket roligt och varierande att titta på en freestyletävling. Varje ekipage ger helt skilda upplevelser. Freestyle konkurrerar inte alls med vanliga lydnadsprov, tvärtom är det en stor fördel om hunden kan olika lydnadsmoment då många rörelser i freestyle bygger vidare på dem som finns på lydnadsprov.

- SHU om Freestyle

Viltspår
På ett viltspårprov är målsättningen att bedöma deltagande hundars lämplighet vid eftersök på skadat och dött vilt samt att stimulera intresset för fortsatt utbildning av eftersökshundar för praktiskt bruk. Samtliga jakthundsklubbar inom SKK kan arrangera viltspårprov och proven är öppna för alla raser samt även för oregistrerade hundar som innehar tävlingslicens.
- SKK om Viltspår